Δεν υπάρχει Επίσημη Πιστοποίηση για DPOs στην Ελλάδα: Ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

April 11, 2018 Chris Spanougakis No comments exist

Όλοι όσοι αρχίζουν να ασχολούνται με το GDPR, σύντομα μαθαίνουν ότι ο ρόλος-κλειδί για τον κανονισμό είναι αυτός του DPO.

Επειδή λανθασμένα έχει περάσει στην αντίληψη μας ότι η πιστοποίηση του DPO είναι κάτι μαγικό που ξαφνικά θα μας κάνει ειδικούς στην εφαρμογή του Κανονισμού, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έβγαλε ανακοίνωση, η οποία με λίγα λόγια λέει τα εξής:

1. Η πιστοποίηση του DPO είναι εθελοντική και προαιρετική. Κάποιος αν νομίζει ότι έχει τα απαραίτητα προσόντα (τα οποία παρεμπιπτόντως περιγράφονται σε σχετικό άρθρο του Κανονισμού, περισσότερα για αυτό παρακάτω), μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του DPO. Δεν υπάρχει εκείνη η μαγική συνταγή που θα μας κάνει experts και έτοιμους να αναλάβουμε τον ρόλο του DPO. Εννοείται φυσικά ότι όλοι όσοι ασχολούνται με την μηχανογράφηση ΔΕΝ μπορούν να γίνουν DPOs, διότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στην εταιρία (το οποίο επίσης περιγράφεται σαφώς στον κανονισμό).

 

2. Δεν υπάρχει κάποια αναγνωρισμένη αρχή ή φορέας στην Ελλάδα που δίνει DPO πιστοποιήσεις. Ότι τυχόν σεμινάρια βλέπετε, είναι απλά σεμινάρια που σας επιμορφώνουν, ενδεχομένως συνοδεύονται από εξετάσεις, ΑΛΛΑ τίποτα δεν είναι επίσημο.

 

Τι προσόντα πρέπει να έχει ο DPO;

Αντιγράφω το ακριβές κείμενο από το σχετικό άρθρο του Κανονισμού που μπορείτε να βρείτε και μόνοι σας εδώ:

Άρθρο 37:  5.   Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διορίζεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων.

 

Την επίσημη ανακοίνωση της Αρχής μπορείτε να βρείτε σε PDF αρχείο εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.