Ποιο Service είναι υπεύθυνο για τα Dynamic Updates?

November 17, 2011 Chris Spanougakis No comments exist

Η τεχνολογία αυτή υπάρχει εδώ και μια δεκαετία (τουλάχιστον). Μιλάμε για την διαδικασία με την οποία κάποιο client PC κάνει dynamic updates στον DNS Server που έχετε εσωτερικά στην εταιρία σας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι ο DNS Server μας (ο οποίος τυχαίνει να είναι απολύτως απαραίτητος για την συνολική καλή λειτουργία του Active Directory) είναι πλήρως ενημερωμένος, έχοντας την λίστα με όλους τους clients και τις IP διευθύνσεις τους. Όταν κάποιος υπολογιστής παίρνει νέα IP διεύθυνση από τον DHCP Server, το DHCP Client Service φροντίζει ώστε να ανανεώνει την εγγραφή στον DNS Server. Σωστά?

 

Λάθος.

 

Φαίνεται ότι η Microsoft αποφάσισε να το αλλάξει. Κάποια στιγμή χρονικά κοντά στα Windows Vista έγινε η αλλαγή και πλέον δεν είναι υπεύθυνο το DHCP Client Service, αλλά το DNS Client Service. Ίσως ο λόγος να ήταν ότι κάποιοι φωστήρες απενεργοποιούσαν το DHCP Client Service με την λογική ότι δεν υπάρχει DHCP Server ή δεν χρησιμοποιείται, άρα δεν μας χρειάζεται το DHCP Client Service.

Who knows? Θα μπορούσατε πάντως να κάνετε το πείραμα, απενεργοποιώντας κάποιο από τα δύο κρίσιμα services για να δείτε τι συμβαίνει στα registrations που δέχεται ο DNS Server. Μπορείτε να δείτε και σχετικό άρθρο εδώ:

Whilst DNS lookups read DNS data, DNS updates write them. Both workstations and servers running Windows attempt to send Dynamic DNS update requests to DNS servers.

Workstations running Windows attempt to register their names and their IP addresses with DNS servers, so that other machines may locate them by name. Prior to Windows Vista (and Windows Server 2008) this registration is performed by the DHCP Client service. It is thus necessary to run the DHCP Client service on pre-Vista machines, even if DHCP isn’t being used to configure the machine in order to dynamically register a machine’s name and address for DNS lookup. The DHCP Client service registers name and address data whenever they are changed (either manually by an administrator or automatically by the granting or revocation of a DHCP lease). In Windows Vista (and Windows Server 2008) Microsoft moved the registration functionallity from the DHCP Client service to the DNS Client service.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_DNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.